Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Delårsrapport januari – juni 2020

2020-08-20

Ladda ner PDF

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2020

 • Intäkterna var 6,1 miljoner euro (9,4), en minskning med 35%.
 • Hållbara intäkter uppgick till 85%.
 • Antalet aktiva kunder var 37 184 (37 753), en nedgång med 2%.
 • Deponeringarna var 20,2 miljoner euro (27,9), en minskning med 28%.
 • Spelmarginalen var 3,8% (4,6).
 • EBITDA var 0,46 miljoner euro (2,51) och EBITDA-marginalen 7,5% (26,7).
 • EBIT var -0,26 miljoner euro (2,01) och EBIT-marginalen -4,2% (21,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 0,48 miljoner euro (2,03) med en nettoresultatmarginal på 7,9% (21,6).
 • Vinsten per aktie (VPA) minskade med 77% till 0,007 euro (0,032).

Halvårsperioden: 1 januari – 30 juni 2020

 • Intäkterna var 16,6 miljoner euro (18,4), en minskning med 10%.
 • Hållbara intäkter uppgick till 91%.
 • Antalet aktiva kunder var 56 043 (48 950), en ökning med 14%.
 • Deponeringarna var 53,5 miljoner euro (54,4), en minskning med 2%.
 • Spelmarginalen var 4,2% (4,6).
 • EBITDA var 3,24 miljoner euro (5,30) och EBITDA-marginalen 19,5% (28,8).
 • EBIT var 1,93 miljoner euro (4,33) och EBIT-marginalen 11,6% (23,5).
 • Nettoresultatet uppgick till 2,64 miljoner euro (4,33) och nettoresultatmarginalen var 15,9% (23,5).
 • Vinsten per aktie (VPA) minskade med 40% till 0,042 euro (0,069).

Händelser under perioden

 • Lettiska spellicenser suspenderades under två månader.
 • Förvärvade 29,9% av aktierna i Global Gaming 555 AB.
 • Det nya varumärket Laimz lanserades i Lettland.
 • Betting på eSports lanserades i samarbete med EveryMatrix.
 • PG Soft lanserades med exklusivitet i Lettland.
 • Anslöt till Playtechs iPoker-nätverk.
 • Förlängning av de finansiella målen till 2021.

Händelser efter perioden

 • Ukraina antog ny spellagsstiftning.
 • Optibet lanserades i Latinamerika.
 • Lansering av Virtual sports som ny produktvertikal.
 • CFO Adam Jonsson lämnar Enlabs i oktober.
 • Ökning av antalet aktier till följd av slutförd kvittningsemission.
 • Spelintäkterna i juli ökade med 11% jämfört med samma period föregående år.

”Under andra kvartalet 2020 visade Enlabs prov på sin förmåga att anpassa sig och utvecklas. Med anledning av covid-19-utbrottet suspenderade det lettiska parlamentet samtliga spellicenser i landet under perioden 8 april till 10 juni. Även spelbutikerna i Litauen stängdes ned under större delen av kvartalet. I både Estland och Litauen drog vi ned på marknadskommunikationen till följd av det rådande läget. Trots dessa tillfälliga avbrott i verksamheten hade vi intäkter på 6,1 miljoner euro, EBITDA på 0,5 miljoner euro och ett nettoresultat på 0,5 miljoner euro med ett positivt kassaflöde i den löpande verksamheten.

Vår comeback i Lettland har välkomnats med flera dagsrekord som visar att lokala aktörer alltid vinner över de globala när det gäller att leverera det kunden vill ha. Det blev också mer uppenbart än någonsin att en balanserad reglering är helt i linje med såväl spelarnas som operatörernas och myndigheternas intressen. I alla de tre baltiska länderna har förhållandena nu stabiliserats och covid-19-restriktionerna upphävts. Alla Enlabs varumärken och fysiska spelbutiker är fullt operativa igen. Under den utmanande tiden höll Enlabs ihop som ett väl sammansvetsat team. Vi genomförde inga uppsägningar och växlade smidigt över till distansarbete. Sedan juni är alla våra kontor öppna igen och vi har infört lämpliga säkerhetsrutiner. Våra medarbetare kan välja att arbeta från kontoret eller hemifrån, och 75% har valt att återvända till kontoret. Endast nödvändiga affärsresor är tillåtna.

Med tanke på att marknaden återhämtade sig väl i juni, samtidigt som idrottsvärlden börjar rulla igång igen och vår lista med utvecklingsprojekt betas av i rask takt, är vi nu helt inställda på tillväxt under tredje kvartalet. I juli steg Enlabs totala spelintäkter med 11% jämfört med samma period för ett år sedan. Verksamheten är tillbaka i full fart! So, let’s play!” Säger VD och koncernchef George Ustinov.

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt är tillgänglig via följande länk: https://enlabs.com/press/rapporter

En presentation av rapporten kommer hållas idag klockan 10.00 CET via följande länk: https://www.redeye.se/events/789014/enlabs-live-q-report-and-qa

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Prenumerera på våra utskick