Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-05-06

Ladda ner PDF

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020

 • Intäkterna uppgick till 10,5 miljoner euro (9,0), en uppgång med 16%.
 • Spelintäkterna ökade 19% till 9,9 miljoner euro (8,3).
 • Intäkterna från reglerade marknader var 94% av de totala intäkterna.
 • Antalet aktiva kunder var 43 003 (35 219), en ökning med 22%.
 • Deponeringarna var 33,3 miljoner euro (26,5), en ökning med 25%.
 • Spelmarginalen var 4,4% (4,6).
 • EBITDA var 2,78 miljoner euro (2,79) och EBITDA-marginalen 26,5% (31,0).
 • EBIT var 2,19 miljoner euro (2,32) och EBIT-marginalen 20,9% (25,7).
 • Nettoresultatet uppgick till 2,16 miljoner euro (2,30) och nettoresultatmarginalen var 20,7% (25,6).
 • Vinsten per aktie (VPA) minskade med 6% till 0,034 euro per aktie (0,037).

Händelser under perioden

 • George Ustinov utnämndes till ny VD
 • Investerade i Scout Gaming
 • Spelbutikerna i Lettland och Litauen stängdes tillfälligt på grund av covid-19
 • Nya spelplattformen (NPL) certifierades i Lettland
 • Live streaming av sportevent i Baltikum
 • Affärsområdet Media integrerades i Gaming

Händelser efter perioden

 • Lettland beslutade att suspendera spellicenser under undantagstillståndet till följd av covid-19
 • Vidtog en rad operativa åtgärder på grund av den rådande situationen
 • Inledde kundrekryteringar i Finland

”Första kvartalet 2020 var en riktig berg-och-dalbana. Intäkterna hamnade på 10,5 miljoner euro med 2,8 miljoner euro i EBITDA. Intäkterna minskade på kvartalsbasis (-6%) men steg på årsbasis (+16%). Med tanke på förändringarna i den operativa miljön i slutet av mars lyckades vi hålla EBITDA på en tillfredsställande nivå. Kundaktiviteten var den högsta någonsin med 43 tusen aktiva kunder – en ökning med 4% från fjärdekvartalets toppnotering och en tydlig signal om den stora efterfrågan på våra produkter och tjänster.

När covid-19 bröt ut var världens länder snabba att sätta in åtgärder för att försöka minska såväl spridningen som de ekonomiska konsekvenserna. Under den senare hälften av mars stängde vi våra spelbutiker i Lettland och Litauen i enlighet med gällande myndighetsbeslut. Även om nätspel inte innebär någon risk för virusspridning har beslutsfattarna i vissa länder infört restriktioner för att förhindra överdrivet spelande i ekonomiskt osäkra tider som dessa. Hit hör bland annat åtgärder som spelgränser, reklamförbud och indragna spellicenser. Tanken är visserligen god men gör dessvärre bara problemet med olicensierade spel ännu större eftersom spelarna lämnas i händerna på illegala och oansvariga aktörer. Den mest drastiska av åtgärderna drabbade oss i Lettland, som beslutade att tillfälligt suspendera alla onlinelicenser i landet från den 8 april och så länge undantagstillstånd råder.

Under andra kvartalet kommer vi visa prov på vår förmåga att anpassa oss till de externa utmaningarna. Som vägledning för detta arbete har vi satt upp fem operativa huvudprioriteringar:

1. Enlabsteamets säkerhet

2. Information till våra kunder

3. Teknisk migration av Optibet.lv till NPL

4. Mot nya marknader

5. Minsta möjliga finansiella skada

I slutet av 2020 vill jag att vi som företag ska kunna se tillbaka på året och ge oss själva en klapp på axeln – för att vi höll ihop, tog vårt sociala ansvar, bidrog till bättre regleringsförhållanden på våra huvudmarknader och slutförde den tekniska migrering som kommer ge oss operativa effektivitetsvinster framöver. Och sist men inte minst, vill jag att vi ska förtjäna ett fortsatt förtroende från alla våra intressenter när det gäller förmågan att uppnå vår affärspotential.” Säger VD och koncernchef George Ustinov.

 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt är tillgänglig via följande länk: https://enlabs.com/press/rapporter

En presentation av rapporten kommer hållas idag klockan 10.00 CET via följande länk: https://www.redeye.se/live/enlabs-live-q-6-maj

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Prenumerera på våra utskick