Delårsrapport januari – juni 2019

2019-08-07

Ladda ner PDF

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 9,4 miljoner euro (7,0), en ökning med 35%.
 • Spelintäkterna ökade med 44% till 8,6 miljoner euro (6,0).
 • Intäkterna från reglerade marknader svarade för 94% av de totala intäkterna.
 • Antalet aktiva kunder var 37 753 (34 345), en uppgång med 10%.
 • Deponeringarna uppgick till 27,9 miljoner euro (17,7), en ökning med 58%.
 • Mediaintäkterna var 0,53 miljoner euro (0,66), en minskning med 20%.
 • Antalet NDC inom Media uppgick till 3 259 (886), en ökning med 268%.
 • Intäkterna från Solutions minskade med 14% till 0,28 miljoner euro (0,33).
 • Justerad EBITDA var 2,87 miljoner euro (2,09) och den justerade 
EBITDA-marginalen 30,5% (30,0).
 • EBITDA var 2,51 miljoner euro (1,80) och EBITDA-marginalen 26,7% (25,9%).
 • Vinsten per aktie (VPA) ökade med 71% till 0,032 euro per aktie (0,019).

Halvårsperioden: 1 januari – 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 18,4 miljoner euro (14,1), en ökning med 31%.
 • Justerad EBITDA var 5,66 miljoner euro (4,36) och den justerade 
EBITDA-marginalen 30,8% (30,9).
 • EBITDA var 5,30 miljoner euro (3,95) och EBITDA-marginalen 28,8% (28,0%).
 • Vinsten per aktie (VPA) ökade med 53% till 0,069 euro per aktie (0,045).

“Återigen kan vi stolt konstatera att vi gjort ’Vårt bästa kvartal hittills’. Och jag är väldigt nöjd med resultatet för andra kvartalet, inte minst med tanke på att perioden historiskt sett är årets svagaste. Nätspel levererade ännu ett starkt resultat med samtliga nyckeltal i topp för perioden, samtidigt som Media visade en positiv vändning och vi nådde flera viktiga milstolpar inom produktutveckling. 

På koncernnivå ökade vi intäkterna med 35% främst till följd av att intäkterna från Nätspel steg med 44% jämfört med motsvarande period förra året. Även om mediaintäkterna minskade på årsbasis har det hänt en hel del inom affärsområdet det senaste året. Tidigare var kassaflödet positivt men den långsiktiga trenden tydligt fallande på grund av begränsade investeringar. Men tack vare de förändringar som genomfördes under första kvartalet lyckades vi stoppa nedgången och vända utvecklingen på ett lovande sätt. Och nu kan vi glädjande nog konstatera att affärsområdets underliggande nyckeltal stiger igen. Till exempel noterade Media en uppgång vad gäller NDC med hela 268%, vilket är en tydlig indikation om att vi är på rätt spår och att första kvartalets investeringar börjar ge resultat. I linje med NDC-tillväxten steg även intäkterna från Media med 17% på kvartalsbasis och EBITDA var positivt för kvartalet. Affärsområdet Solutions presterade som väntat stabilt utan några större förändringar från föregående kvartal. Sammantaget höll vi momentum uppe under andra kvartalet med en solid tillväxt och en justerad EBITDA-marginal om 31%. Jag är också stolt över hur bra vi lyckas omvandla EBITDA till nettoresultat – vi har bara kostnader motsvarande 6% av omsättningen under EBITDA. Detta medförde en justerad nettoresultatmarginal på 25%. Dessutom innebär en justerad VPA-tillväxt på 62% att vi fortsätter leverera i linje med vårt finansiella mål att öka vinsten per aktie med minst 40% per år.

“För att summera kvartalet kan vi säga att vi lyckades upprätthålla, och till och med förbättra, första kvartalets momentum. Att ännu en gång kunna visa våra aktieägare att de kan lita på oss när det gäller att leverera en trygg och stabil tillväxt är mycket tillfredsställande. Det känns betryggande att vi har 94% hållbara intäkter som är från reglerade marknader där spelskatt är en naturlig del av verksamheten. Med tanke på att idrottsevenemangen, som ofta ger skjuts åt aktiviteten, lyste med sin frånvaro, var juli en riktigt bra månad för oss. Från augusti och framåt går vi in i det som ses som branschens högsäsong.” Säger VD och koncernchef Robert Andersson. 

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns att läsa i sin helhet på www.enlabs.se.

En presentation av rapporten kommer hållas idag klockan 10.00 CET via följande länk:

https://www.redeye.se/live/enlabs-q2-2019 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 7327810

Adam Jonsson, Head of IR

[email protected] / +46 738200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, [email protected]

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Prenumerera på våra utskick