Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Bokslutskommuniké 2018

2019-02-12

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018

 • Organisk tillväxt jämfört med föregående kvartal om 17,5%
 • Intäkterna uppgick till 8,92 MEUR (7,69), en ökning med 16,1%
 • Spelintäkterna ökade med 24,3% till 8,04 MEUR (6,47)
 • Antalet aktiva kunder var 37 087 (31 411), en ökning med 18%
 • Deponeringar uppgick till 23,8 MEUR (16,7), en ökning med 43%
 • Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 92,4%
 • Mobila intäkter stod för 54% (47) av de totala spelintäkterna
 • Mediaintäkterna uppgick till 0,77 MEUR (1,11), en minskning med 31%
 • EBITDA 2,88 MEUR (2,67)
 • EBITDA-marginal 32,2% (34,7%)

Helåret 1 januari - 31 december 2018

 • Intäkterna uppgick till 30,6 MEUR (23,5), en ökning med 30,4%
 • Spelintäkterna ökade med 31,7% till 26,7 MEUR (20,3)
 • Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 90,8%
 • EBITDA uppgick till 9,40 MEUR (6,74), justerad EBITDA 9,94 MEUR (6,74)
 • EBITDA-marginal 30,7% (28,7), justerad EBITDA-marginal 32,5% (28,7)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,01 MEUR (5,26), justerad EBIT 7,82 MEUR (5,26)
 • EBIT-marginal 22,9% (22,4), justerad EBIT-marginal 25,5% (22,4)

Rapporten bifogas detta pressmeddelande samt finns att läsa i sin helhet på www.enlabs.se.

En presentation av rapporten kommer hållas idag klockan 10.00 CET via följande länk: https://www.redeye.se/events#/event/582157 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 7327810

Om Enlabs

Enlabs står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, [email protected]

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Prenumerera på våra utskick