Delårsrapport Januari - September 2018

2018-10-31

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2018

 •  Intäkterna uppgick till 7,59 MEUR (6,46), en ökning med 17,5%
 •  Spelintäkterna ökade med 27,0% till 6,59 MEUR (5,19)
 •  Antalet aktiva kunder var 39 517 (28 026), en ökning med 41,0%
 •  Deponeringar uppgick till 20,8 MEUR (13,8), en ökning med 50,7%
 •  Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 93,5%
 •  Mobila intäkter stod för 53,6% av de totala spelintäkterna
 •  Mediaintäkterna uppgick till 0,87 MEUR (1,16)
 •  EBITDA 2,51 MEUR (2,14)
 •  EBITDA-marginal 33,0% (33,0%)

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2018

 • Intäkterna uppgick till 21,7 MEUR (15,8), en ökning med 37,3%
 • Spelintäkterna ökade med 35,5% till 18,7 MEUR (13,8)
 • Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 90,1%
 • EBITDA uppgick till 6,53 MEUR (4,07), justerad EBITDA 7,06 MEUR (4,07)
 • EBITDA-marginal 30,1% (25,8), justerad EBITDA-marginal 32,5% (25,8)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4,78 MEUR (1,70), justerad EBIT 5,79 MEUR (1,70)
 • EBIT-marginal 22,0% (26,0), justerad EBIT-marginal 26,7% (26,0)

Rapporten finns att läsa i sin helhet på nordicleisure.se.

En presentation av rapporten kommer hållas klockan 10.00 CET via följande länk: https://www.redeye.se/live/nordic-leisure-q3-2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nordic Leisure AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 7327810

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom tre affärsområden, Nätspel, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Prenumerera på våra utskick