Delårsrapport januari-mars 2018

2018-05-02

Ladda ner PDF

 Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018

  • Intäkterna uppgick till 7,13 MEUR (4,45), en ökning med 60,3%
  • Spelintäkterna ökade med 48,2% till 6,09 MEUR (4,11)
  • Antalet aktiva kunder var 34 838 (28 130), en ökning med 23,8%
  • Deponeringar uppgick till 16,3 MEUR (11,8), en ökning med 38,2%
  • Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 87,8%
  • Mobila intäkter stod för 47,8% av de totala spelintäkterna
  • Mediaintäkterna uppgick till 0,92 MEUR (0,23)
  • EBITDA 2,15 MEUR (0,86), justerad EBITDA 2,47 MEUR (0,86)
  • EBITDA-marginal 30,1% (19,0%), justerad EBITDA marginal 34,6% (19,0%)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Prenumerera på våra utskick