Delårsrapport januari-september 2017

2017-11-15

Ladda ner PDF

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 6,46 MEUR (3,93)
 •  Spelintäkterna ökade med 59,6 % till 5,19 MEUR (3,25)
 •  Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 91,0 %
 •  Mobila intäkter stod för 46,3 % av totala spelintäkterna
 •  Mediaintäkterna uppgick till 1,16 MEUR
 •  EBITDA 2,14 MEUR (1,04)
 •  EBITDA-marginal 33,0 % (26,5 %)

 Delårsperioden: 1 januari – 30 september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 15,78 MEUR (11,43)
 •  Spelintäkterna ökade med 48,6 % till 13,8 MEUR (9,28)
 •  EBITDA 4,07 MEUR (1,38)
 •  EBITDA-marginal 25,8 % (12,1 %)

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden- Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 180 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30 CET.

Prenumerera på våra utskick