Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-17

Ladda ner PDF

Spelintäkterna, justerat för avyttrade verksamheter ökade med 44 % och uppgick till 4,11 MEUR (2,85 MEUR). Kvartalets resultat EBITDA uppgick till 863 KEUR (75 KEUR). Förvärvet av BestBet Group, vilket konsolideras från den 1 december 2016, har utvecklats väl och följer plan.

De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 4,45 MEUR (5,30 MEUR), en minskning med 16 %. Minskningen är hänförlig till försäljningen av koncernens tidigare dotterkoncern Betting Promotion-Tain, vilken skedde under tredje kvartalet 2016.

FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI – 31 MARS 2017

 • Spelintäkterna ökade med 44 %, och uppgick till 4,11 MEUR (2,85 MEUR)
 • Intäkterna från reglerade marknader översteg 90 %
 • Antalet aktiva kunder var 28 130 (21 115), en ökning med 33 %
 • EBITDA uppgick till 863 KEUR (75 KEUR), EBITDA-marginal 19 % (1 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 640 KEUR (-275 KEUR), EBIT-marginal 14 % (-5 %)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

 • Per den 1 januari 2017 har koncernens redovisningsvaluta ändrats från svenska kronor till euro
 • Ny CFO tillträde
 • Ny redovisningsmässig definition av begreppet spelintäkter. Koncernen har i tidigare rapportering hänfört kostnader för jackpotbidrag, lojalitetsprogram och bonusar till marknadsföringskostnader. Från och med denna rapport är ny definition implementerad.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Avtal ingått avseende förvärv av licensierad Litauisk speloperatör, UAB Baltic Bet
 • Avtal ingått avseende förvärv av ledande affiliate operatör, Future Lead Generation Ltd
 • Spelintäkterna i april ökade med 17 % jämfört med mars
 • Optibet lanserade casinospel från Novomatic
 • Nytt kontor öppnat i Marbella, Spanien
 • Årsredovisningen för 2016 publicerades den 9 maj
 • Fastställda målsättningar för koncernens resultat- och omsättningsutveckling

Rapporten i sin helhet finns att hämta på nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08:45 CET. 

Prenumerera på våra utskick