Delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-19

Ladda ner PDF
Under kvartalet ökade koncernens intäkter med 63% och uppgick till 25,2 MSEK (15,5) jämfört med samma period föregående år. Antal aktiva onlinekunder uppgick till 16 910 (10 748), motsvarande en ökning om 57%. Koncernen har under samma period ökat investeringarna med fokus på produktutveckling, marknadsföring samt personal för att stärka vår position och accelerera tillväxt på aktuella och kommande marknader.

2015 Kvartal 2 (april - juni)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 25,2 MSEK (15,5)
 • Rörselseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (0,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (0,0)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,1 SEK (0,0)
 • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 16 910 (10 748)

Väsentliga händelser under perioden

 • Optibet.com lanserades i mitten av juni på engelska, ryska, litauiska och finska.
 • Lansering av eget affiliate-program.
 • Förvärv av fastighet i Lettland för utveckling av spelbutik och sportbar.

Resultat och finansiell ställning andra kvartalet 2015

Intäkter

Under andra kvartalet 2015 uppgick koncernens rörelseintäkter till 25,2 MSEK (15,5 Q2 2014). Intäkter från spelverksamheten uppgick till 23,0 (14,2) MSEK och övriga rörelseintäkter uppgick till 2,2 (1,3) MSEK. Övriga rörelseintäkter består av licensintäkter B2B, hyresintäkter samt försäljning av mat och dryck.

Resultat och kostnader

Under kvartalet:

 • Bruttoresultatet (resultat efter direkta driftskostnader) uppgick till 17,1 MSEK (11,4).
 • Driftskostnaderna uppgick till 8,1 MSEK (4,1). 
 • Bruttomarginalen uppgick till 67,9 procent (73,5). 
 • Marknadsföringskostnaderna uppgick till 5,2 MSEK (2,1) under andra kvartalet.
 • Personalkostnaderna uppgick till 9,1 MSEK (5,6).
 • Resultatet från finansiella poster uppgick till 0,0 MSEK (-0,2). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (0,0). Nettomarginalen för perioden var -11,5 procent (0,0%).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen
Styrelseordförande
Tel: +371 29 206366  /  +46 705252777
E-post: [email protected]

NORDIC LEISURE AB
Stora Gatan 46, 193 30 SIGTUNA
Tel: +46 18 346090
E-post: [email protected]
nordicleisure.se

Rapporten i sin helhet finns att hämta här: http://www.nordicleisure.se/wp-content/uploads/Nordic-Leisure-AB-2015-Q2.pdf

Denna samt tidigare pressmeddelanden finns även på nordicleisure.se/pressmeddelanden

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq- OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. 

Prenumerera på våra utskick