Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Årsredovisning 2013

2014-05-13

Ladda ner PDF
Nordic Leisure AB (publ) årsredovisning 2013

Nordic Leisure AB:s årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, nordicleisure.se.

För frågor och mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB

Tel:+371 29 206366 / +46 705252777

E-post: [email protected]

Ytterligare info finns att tillgå på: nordicleisure.se

Nordic Leisure AB är moderbolag i en bolagsgrupp som bedriver spelverksamhet via internet- och spelbutiker. Till koncernens varumärken hör redbet, whitebet, optibet, heypoker och goldclubcasino. Bolagsgruppen har operativa kontor i Riga och på Malta. Verksamheten bedrivs under nationella licenser. Moderbolagets kontor är beläget i Stockholm. Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, tel 08- 5030 1550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick