Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Förändring av antal aktier

2020-11-27

Ladda ner PDF

Som Enlabs AB (”Enlabs” eller ”Bolaget”) tidigare meddelat medförde den samlade acceptansgraden i Enlabs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB (”Erbjudandet”) att det totala antalet aktier i Enlabs ökar.

Emissioner av vederlagsaktier med anledning av accepter i Erbjudandet har nu registrerats hos Bolagsverket och de nyemitterade aktierna har distribuerats via Euroclear till relevanta deltagare i Erbjudandet.

Enlabs har nyemitterat totalt 2 553 123 aktier, medförande att antalet aktier i Enlabs ökat från 67 371 310 aktier till 69 924 433 aktier. Ökningen motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent av antalet aktier i Enlabs.

Det sammanlagda antalet aktier och röster i Enlabs uppgår därmed till 69 924 433. Det kan noteras att detta är 10 692 fler aktier än vad som informerades i pressmeddelande den 3 november 2020.

Enlabs uppskattar att Bolaget genom Erbjudandet fått omkring 1 500 nya aktieägare, och att det totala antalet aktieägare i Bolaget nu uppgår till omkring 7 000.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Peter Åström, Styrelseledamot
[email protected] / +46 70-756 27 47
 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 300 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.com

Prenumerera på våra utskick