Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ökning av antalet aktier till följd av slutförd kvittningsemission

2020-09-30

Ladda ner PDF
Som Enlabs AB (vidare ”Enlabs” eller ”Bolaget”) tidigare meddelat har bolaget förvärvat aktier i Global Gaming 555 AB motsvarande en ägarandel om 66,70%. I pressmeddelande den 26 augusti 2020 informerade bolaget att förvärv av 9 878 086 aktier skett från ett antal säljare till en kurs om elva (11) kronor per aktie mot betalning utgörandes av 50% i kontanter och 50% i nyemitterade Enlabs aktier.

Styrelsen i Enlabs fattade med anledning härav beslut om kvittningsemission av 1 857 417 aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämma i bolaget av den 8 maj 2020. Emissionen skedde på en kurs om 29,25 kr baserat på det genomsnittliga volymvägda priset på Enlabs aktier i handeln på Nasdaq First North Growth Market femton handelsdagar innan transaktionen.

Emissionen har nu registrerats av Bolagsverket och de nyemitterade aktierna är under distribution via Euroclear.

Det sammanlagda antalet aktier och röster i Enlabs uppgår därmed till 67 141 316 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 225 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.com

Prenumerera på våra utskick