Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ökning av antalet aktier till följd av slutförd kvittningsemission

2020-08-17

Ladda ner PDF
Som Enlabs AB (vidare ”Enlabs” eller ”Bolaget”) tidigare meddelat har bolaget förvärvat aktier i Global Gaming 555 AB motsvarande en ägarandel om 29,9%. I pressmeddelande den 8 juni 2020 informerade bolaget att förvärv av 11 300 000 aktier skett från ett antal säljare till en kurs om åtta (8) kronor per aktie mot betalning utgörandes av 50% i kontanter och 50% i nyemitterade Enlabs aktier.

Styrelsen i Enlabs fattade med anledning härav beslut om kvittningsemission av 2 454 820 aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämma i bolaget av den 8 maj 2020. Emissionen skedde på en kurs om 18,41 kr baserat på det genomsnittliga volymvägda priset på Enlabs aktier i handeln på Nasdaq First North Growth Market femton handelsdagar innan transaktionen. Enlabs genomsnittliga förvärvspris för hela aktieinnehavet om 12 220 028 aktier i Global Gaming 555 AB uppgår till 7,84 kr per aktie.

Emissionen har nu registrerats av Bolagsverket och de nyemitterade aktierna är under distribution via Euroclear.

Det sammanlagda antalet aktier och röster i Enlabs uppgår därmed till 65 283 899 stycken.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera på våra utskick