Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Lämnar förslag till styrelse i Global Gaming 555 AB

2020-08-04

Ladda ner PDF
Enlabs har som tidigare meddelats, förvärvat 29.9% av aktierna i Global Gaming 555 AB (vidare ”Global Gaming”), och i samband med detta påkallat extra bolagsstämma i Global Gaming för val av ny styrelse. Global Gaming har kallat till stämma som kommer avhållas den 6 augusti, 2020.

Med anledning härav har Enlabs lämnat förslag till ny styrelsesammansättning enligt följande.

Nyval av;

Christian Rasmussen. Har en bakgrund från bl.a. Evli Bank och som analytiker på AB Spiltan. Han driver sedan 2010 egen verksamhet inom corporate finance. Christian har deltagit i ett stort antal transaktioner inom spelindustrin, och har såväl djup kunskap inom M&A som inom spelbranschen.

Michael Niklasson. Advokat sedan 1995 och driver egen advokatfirma. Han har gedigen affärsjuridisk bakgrund med särskilda kunskaper inom regelefterlevnad och har varit verksam som rådgivare till bolag inom spelindustrin sedan 1990-talet.

Niklas Braathen. Verksam inom spelbranschen sedan 1985 och är bl.a. styrelseordförande för Enlabs AB.

Jonas Bertilsson. VD för investmentbolaget Rugosa. Jonas har en bred bakgrund inom M&A och finans. Han är styrelseordförande för Nordic eTrade AB och ledamot i Acroud med flera bolag, och var tidigare styrelseledamot i Varenne Invest.

Omval av;

Arne Reinemo. Invaldes i styrelsen för Global Gaming vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2020, har en bakgrund från bland annat McKinsey & Co och Creo Advisors.

Enlabs har vidare föreslagit att Niklas Braathen utses till styrelsens ordförande för Global Gaming samt att Christian Rasmussen utses till ny ordförande för ersättningsutskottet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Niklas Braathen, Styrelseordförande

[email protected] / +46 70-525 27 77

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera på våra utskick