Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Blir största ägare i Global Gaming

2020-06-08

Ladda ner PDF

Enlabs har ingått avtal med ett antal aktieägare i Global Gaming 555 AB (Nasdaq: GLOBAL) innebärande att Enlabs har förvärvat 11 300 000 aktier i Global Gaming till ett pris av 8 SEK per aktie. Aktierna skall betalas med 50% kontant betalning och med 50% i form av nyemitterade aktier i Enlabs baserat på det genomsnittliga volymvägda priset på Enlabs aktier i handeln på Nasdaq First North Growth Market de senaste femton handelsdagarna. Enlabs uppskattar att utspädningen av det totala antalet aktier i Enlabs som uppstår via transaktionerna kommer att uppgå till cirka 3,5%. Enlabs ägde före dessa transaktioner 920 028 aktier i Global Gaming, vilket gör att Enlabs nuvarande totala innehav uppgår till 12 220 028 aktier, vilket utgör 29,9% av aktierna i Global Gaming.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Niklas Braathen, Styrelseordförande

[email protected] / +46 70-525 27 77

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 16:25 CET.

Prenumerera på våra utskick