Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Uppdatering gällande öppnande av Lettlands spelmarknad

2020-06-08

Ladda ner PDF

På grund av administrationstider för kungörelse utförd av Lettlands president gällande den nya lagen "On Management of Consequences Caused by the Spread of Covid-19" som upphäver suspenderingen av spellicenser i Lettland har lagen inte vunnit laga kraft ännu. Enlabs bedömer i dagsläget att detta kommer att ske under innevarande vecka, och kommer omedelbart öppna all verksamhet i Lettland så fort den nya lagen vunnit laga kraft.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 15:55 CET.

Prenumerera på våra utskick