Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Lettland upphäver suspenderingen av spellicenser från och med 8 juni 2020

2020-06-05

Ladda ner PDF
Idag, 5 juni 2020, har det lettiska parlamentet godkänt den nya lagen "On Management of Consequences Caused by the Spread of Covid-19" som upphäver suspenderingen av samtliga spellicenser i landet. Denna lag träder i kraft den 8 juni 2020.
 

Som en del av paketet för att lätta på restriktionerna avseende konsekvenserna av COVID-19 har det lettiska parlamentet röstat för den nya lagen som ersätter den tidigare lagen ”On Measures for the Prevention and Suppression of Threat to the State and Its Consequences Due to the Spread of COVID-19”. Syftet med den nya lagen är att säkerställa stabilitet och säkerhet i landets ekonomi, vilket inkluderar stödmekanismer och åtgärder för att förebygga och hantera hotet samt konsekvenserna av den pågående pandemin. Den nya lagen upphäver suspenderingen av spelverksamhet i landet och Enlabs kommer att återuppta både online och landbaserade verksamheter i Lettland från och med 8 juni 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 19:35 CET.

Prenumerera på våra utskick