Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Förlänger finansiella mål

2020-05-06

Ladda ner PDF
Enlabs övervakar och utvärderar konsekvenserna relaterade till utbrottet av covid-19 och anpassar sig på bästa sätt efter situationen. Styrelsen har därför, i samråd med bolagets ledningsgrupp, beslutat att förlänga de tidigare kommunicerade finansiella målen till 2021.

Finansiella mål

Enlabs är fortfarande fast besluten att leverera de finansiella målen, men 2020 kommer att bli ett år med fokus på operativa och tekniska förbättringar för att vara ännu bättre rustade för lönsam tillväxt 2021. Enlabs har beslutat att utesluta 2020 från de finansiella målen, men ska leverera minst det följande under 2021:

  • EBITDA på 20 miljoner euro
  • EPS-tillväxt på 40%
  • Organisk tillväxt på 25%
  • Nettoskuld / EBITDA får inte överstiga en kvot om 1,5
 

Kommentar från VD

”Fram till mitten av mars var våra 2020-mål fullt rimliga, det gick enligt plan. Efter att förutsättningarna ändrats dramatiskt har vi anpassat oss och 2020 kommer att användas för att göra betydande operationella och tekniska framsteg genom att migrera alla våra varumärken till den nya spelplattformen. 2020 kommer att bli ett år med operativ effektivitet som kommer att bana väg för organisk och lönsam tillväxt i framtiden. Med tanke på turbulensen på de finansiella marknaderna ökar värdet av vår kassa och vi är i en bra position att göra ett värdeskapande förvärv. Det finns ingen brådska eftersom vi vill se några av våra potentiella förvärv återhämta sig från krisen. Vi är fast beslutna i att leverera 20 miljoner euro EBITDA under den tidigare finansiella målramen, men det kommer att krävas ytterligare ett år för att nå detta.” Säger VD och koncernchef George Ustinov.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

George Ustinov, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 9424175

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 73 8200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande gaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Prenumerera på våra utskick