Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Information om hur utbrottet av COVID-19 påverkar den dagliga verksamheten

2020-03-22

Ladda ner PDF
  Våra anställdas trygghet och säkerhet har högsta prioritet, och mycket av vårt fokus har därför legat på att säkerställa en trygg arbetsmiljö för personalen. Enlabs har kontor i sex länder och följer strikt rekommendationer från lokala myndigheter. All personal har uppmanats att arbeta hemifrån och inga resor i tjänsten företas. Vi är vana att arbeta digitalt, varför omställningen varit omedelbar och effektiv. Vår verksamhet fungerar mycket bra. Vi är fullt operationella och har en sammansvetsad organisation som visar stor sammanhållning och entusiasm, trots rådande omständigheter.  

I Litauen hålls alla publika lokaler stängda, för närvarande till 27 mars, ett datum som kan förlängas via myndighetsbeslut. I Litauen driver Enlabs tjugo spelbutiker, vilka därmed är stängda. I Lettland är alla spelhallar och casinon stängda. Enlabs driver i landet elva spelbutiker, vilka därmed är stängda. Även i Estland är alla spelhallar och casinon stängda. Enlabs driver ingen sådan verksamhet i Estland. Enlabs har valt att inte permittera anställda i spelbutikerna. Trots nedstängningar så uppbär samtliga dessa full lön. Övriga marknader där Enlabs är verksamma påverkas inte i större omfattning.

 

Det över hela världen stora antalet inställda och uppskjutna sportevent, ligor och turneringar, medför generellt en minskad aktivitet i vår betting. Under 2019 svarade samtliga våra spelbutiker för 6% av koncernens omsättning och vår betting online stod för 24% av omsättningen. Vi bedömer att negativ påverkan på betting kommer förevara till dess att spel i idrottsligor och turneringar återupptas i normal omfattning. Andra produkter visar ökad aktivitet. Om detta fullt ut kommer kompensera för intäktsbortfallet som uppstår i betting, går inte att med säkerhet bedöma.

 

”Det absolut viktigaste i denna situation är våra anställdas trygghet samt att säkerställa vi är fullt operativa. Jag är väldigt stolt över hur snabbt och effektivt vi har anpassat oss efter rådande förhållanden. Hur situationen kommer påverka framtiden är i dagsläget svårt att bedöma, och förutsättningarna kan förändras snabbt. Per idag ser vi inte större påverkan på operativ verksamhet, omsättning eller resultat. Vi fortsätter ha fokus på att leverera den bästa upplevelsen för kunden och övervakar utvecklingen väldigt noga.” Säger VD och koncernchef George Ustinov.

 

Nästa finansiella uppdatering sker i kvartalsrapporten för årets första kvartal den 5/5 2020.

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera på våra utskick