Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Lettland kan komma att suspendera spelverksamhet som del i begränsningar avseende spridning av COVID-19

2020-03-21

Ladda ner PDF

Lettlands parlament har röstat om åtgärder i syfte begränsa spridningen av COVID-19. Det är Enlabs bedömning att en av dessa åtgärder kan komma att medföra en temporär suspendering av samtliga spellicenser i landet och därmed tillfälligt förbjuda spelverksamhet, både landbaserad och online. Det råder ännu stor oklarhet och formellt är ingen lag antagen. Lettlands regering har förklarat att en extraordinär situation föreligger till den 14 april 2020.

 

Enlabs följer den pågående utvecklingen ytterst noga, och kommer uppdatera informationen när mer klarhet råder.

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

 

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2020 kl. 13:55 CET.

Prenumerera på våra utskick