Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Utser George Ustinov till ny VD

2020-02-11

Ladda ner PDF
Styrelsen för Enlabs har utnämnt George Ustinov till VD och koncernchef. George Ustinov är anställd i Enlabs sedan 2017, och är idag verksam som Operativ chef (COO) och var före det Enlabs Ekonomichef (CFO).

George Ustinov som är lettisk medborgare, är född 1989, utbildad ekonom och verkade före sin tid i Enlabs inom finansindustrin samt på revisionsbolaget EY.

George Ustinov tillträder den nya befattningen med omgående verkan och efterträder Robert Andersson som i samförstånd med styrelsen lämnar sina operativa uppdrag i koncernen efter två år som VD- och koncernchef. Valberedningen för Enlabs har uttalat att den ämnar förslå årets kommande ordinarie bolagsstämma att invälja Robert Andersson som ledamot av styrelsen.

”Styrelsen är mycket glad över att George Ustinov framöver kommer att leda Enlabs. George har under sin tid i koncernen visat prov på förmåga att skyndsamt kunna fatta och genomföra beslut, har gedigen kunskap om de östeuropeiska spelmarknaderna, och besitter de ledaregenskaper som Enlabs behöver för sin fortsatta utveckling” säger Enlabs ordförande Niklas Braathen, och fortsätter ”George förstår hur man driver decentraliserade organisationer, och personifierar en kultur av samarbete och hög prestation. Tillsammans med Enlabs ledningsgrupp kommer han att driva Enlabs strategi framåt, och kunna leverera långsiktigt värde för alla våra aktieägare."

“Att efter dessa två år kunna lämna över ledarskapet till George känns utomordentligt bra. Vi har jobbat väldigt nära varandra under den här tiden och med sin kompetens och sitt driv är George det självklara valet som ny VD- och koncernchef. Personligen känner jag mig hedrad över att kunna ges möjligheten till att fortsatt bidra till bolagets framgång, genom ett aktivt styrelsearbete.” säger Robert Andersson.

”Robert har under sin tid i Enlabs med mycket lyckat resultat genomfört ett stort och viktigt förändringsarbete. Detta har löpt enligt plan och vi har sedan en tid haft en ömsesidig dialog med Robert hur han framledes bäst kan bidra till koncernens fortsatta utveckling och tillsammans i bästa samförstånd landat i de beslut vi nu genomför. Vi tackar honom för hans insatser, och ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet, nu i styrelserummet.” fortsätter Niklas Braathen.

Tillträdande VD och koncernchef George Ustinov säger: ”Jag är hedrad över möjligheten att ta över ledarskapet för Enlabs, som är ett fantastiskt företag med väldigt stora möjligheter. Vi verkar i en industri som är i skyndsam förändring, och vår uppgift är att via digitala lösningar tillgodose våra kunders behov för att förbättra kundupplevelsen. Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta tillsammans med alla mina kollegor i syfte att skapa ett ännu större och starkare Enlabs.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Niklas Braathen, Styrelseordförande

[email protected] / +46 705252777

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 738200058

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90. 

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Prenumerera på våra utskick