Omorganiserar ledningsgruppen

2019-12-03

Ladda ner PDF
I syfte anpassa organisation för ytterligare expansion omorganiserar Enlabs ledningsgruppen. George Ustinov utses till COO, chief operating officer, och vice vd samtidigt som Adam Jonsson utses till ny CFO, chief financial officer. Detta sker som en del i en större omorganisation för att öka effektivitet och marknadsfokus i koncernen.

George Ustinov kommer från rollen som CFO i Enlabs, och är anställd sedan 2017. Han får nu som COO det operationella ansvaret i koncernen. Med sin erfarenhet från branschen och finansiella kompetens kommer Ustinov att överse det operationella arbetet på Enlabs huvudmarknader men även leda arbetet med att expandera geografiskt. Ustinov har en kandidatexamen i ekonomi- och management från University of Latvia.

Adam Jonsson övertar positionen som CFO efter att varit anställd i koncernen sedan början av 2018 som Controller och Head of Investor Relations. Innan Enlabs jobbade Jonsson tre år på revisionsbyrån PwC. Ansvaret för investerarrelationer behåller Jonsson, som tar ett naturligt kliv in i rollen som CFO efter att ha arbetat nära Ustinov det senaste året. Jonsson har en kandidatexamen i ekonomi- och management från Lander University i USA.

”George har gjort ett väldigt bra jobb som CFO och har stegvis blivit mer involverad i det operationella arbetet. När vi nu förbereder oss för nästa tillväxtfas vill jag att George ska kunna dedikera full tid åt att utveckla den operationella verksamheten som COO och vice VD. Adam har sedan tidigare visat stor kompetens i att handha ansvar för många av de finansiella delarna och har det senaste året ingått i ledningsgruppen som ansvarig för investerarfrågor, det är ett naturligt steg att han övertar CFO rollen.” Säger VD och koncernchef Robert Andersson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

[email protected] / +371 2 7327810

Adam Jonsson, CFO

[email protected] / +46 738200058

 

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna informationen lämnades för offentliggörande 3 december 2019 kl. 20.30 CET.

Prenumerera på våra utskick