Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ny teknisk plattform certifierad av Maltas spelmyndighet

2019-09-02

Ladda ner PDF
Enlabs nya tekniska plattform (NPL), har certifierats av MGA - Malta Gaming Authority.

Enlabs egenutvecklade plattform som sedan tidigare är certifierad i Litauen och Sverige har nu även certifierats på Malta. Detta öppnar upp stora affärsmöjligheter för Enlabs. I och med detta kan t.ex. Enlabs ledande varumärke - Optibet i sin helhet migreras till NPL vilket kommer betyda ett bredare och bättre kunderbjudande, samt att Optibet och andra av koncernens varumärken aktivt kan lanseras på nya marknader. Certifieringarna påvisar att NPL uppfyller grundläggande tekniska krav för flera marknader. Utöver att uppfylla regelkrav har NPL ett antal viktiga funktioner som kommer leda till kostnadsbesparingar men framförallt effektivitetsvinster, funktionerna är bland annat: 

  •  Omni channel (Landbaserad och online) 
  •  Stöd av molnbaserade- och hybridlösningar (Docker, Kubernetes, Cloduflare, PostgreSQL) 
  •  Moderna utvecklingsspråk (Typescript, GoLang, AngularJS, React), Microservice-baserad arkitektur, Industry-standard setup (JSON, API driven), Scalable messaging (RabbitMQ) 
  •  Förbättrad SEO-hantering 
  •  Hantering av obegränsat antal varumärken, språk och valutor  
  •  Utvecklad för att verka hantera olika jurisdiktions regelkrav 
  •  Effektiv integrationshantering av spelleverantörer och betalningslösningar 
  •  Skalbar, snabb och pålitlig 

”Vi har jobbat länge och noggrant med att utveckla NPL med modern och skalbar teknik, vilket betyder att plattformen kan hanteras och anpassas för olika varumärken och marknader. Det är även anledningen varför vi har kunnat certifiera plattformen så pass snabbt på en ny marknad med lokala regelanpassningar. NPL stödjer molnbaserade lösningar vilket både ger ökad flexibilitet och driftsäkerhet, men även skalbarhet och kostnadseffektivitet. När samtliga varumärken är migrerade till NPL kommer vi uppleva betydande effektivitetsvinster i form av minskad administration eftersom vi då inte behöver stödja flera plattformar som vi gör i dagsläget.” Säger Davit Khatasvhili, CTO på Enlabs. 

En annan möjlighet som öppnas upp i och med certifieringen är utvecklingen av Enlabs Solutions. Enlabs kan nu ta steget mot att erbjuda en modern licensierad plattformslösning till tredje part.  

Robert Andersson, VD och koncernchef, säger: ”Certifieringen av NPL är ett viktigt steg i Enlabs tillväxtresa, och tillsammans med vår nya egenutvecklade bettingprodukt ’Betx’ ger det oss stora möjligheter att expandera inom nätspel. Det är även ett konkret steg mot att kunna erbjuda vår helheltslösning som tjänst till andra operatörer. Vi har nu en modern och dynamisk plattform som är licensierad i Sverige, Litauen och på Malta, samt inom snar framtid också i Estland och Lettland vilket även betyder att vi kan erbjuda plattformsbaserade tjänster till andra operatörer med spännande varumärken som önskar en kostnadseffektiv och flexibel lösning. Vi har redan inlett diskussioner med våra första potentiella kunder och ser naturligtvis fram emot fler samarbeten.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson

VD- och koncernchef

[email protected] / +371 2 7327810

Adam Jonsson

Head of IR

[email protected] / +46 738200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera på våra utskick