Har ansökt om spellicens i Sverige

2018-10-15

Ladda ner PDF
Från januari 2019 blir Sverige en licensierad spelmarknad och Nordic Leisure (NLAB) har idag lämnat in sin licensansökan för casino, betting och bingo. Ansökan ligger helt i linje med NLAB:s strategi att skapa tillväxt på reglerade spelmarknader.

"Att Sverige blir en reglerad spelmarknad från 2019, och att vi nu ingett vår väl genomarbetade ansökan känns väldigt bra och är någonting vi sett fram emot länge. Vår bakgrund med många års erfarenhet att verka i reglerade jurisdiktioner, borgar för goda möjligheter även på den svenska marknaden. Vi ser, under förutsättning att vår ansökan beviljas, stora möjligheter att ta marknadsandelar och anser vi har både teknik, varumärken och organisation på plats för detta" säger Robert Andersson, VD för NLAB.

Under årets första sex månader svarade NLAB:s andel av spelintäkter från reglerade spelmarknader för en andel om 88.0% av de totala spelintäkterna.

Reglerade marknader medför att fler marknadsföringskanaler öppnas upp och påverkar kundupplevelsen positivt då till exempel fler betalningsmetoder blir tillgängliga för slutkund. En reglerad marknad baseras på ansvarsfullt spelande vilket utgör grunden för hela NLAB:s verksamhet. Funktioner som t.ex centrala register kommer vara utmärkta hjälpmedel för att bidra till ett ansvarfullt spelande. Licenskraven i Sverige är omfattande och bygger på lämplighets-begreppet, något som NLAB välkomnar.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Robert Andersson

Verkställande Direktör

[email protected] / +371 2 7327810 

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 17:00 CET.

Prenumerera på våra utskick