Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Utser Robert Andersson till ny VD

2018-04-06

Ladda ner PDF

Nordic Leisure, vidare "NLAB", "bolaget", eller "koncernen" meddelar på detta sätt att styrelsen utsett Robert Andersson till ny VD och koncernchef. Robert kommer närmast från rollen som koncernchef på Catena Media och ersätter Peter Åström som övergår till annan roll inom koncernen med ansvar för affärsutveckling.

Robert Andersson tillträder tjänsten som VD och koncernchef för NLAB den 16 april. 

 Niklas Braathen, styrelseordförande i NLAB kommenterar;

"Vårt arbete inom NLAB har de senaste åren haft stort tekniskt fokus, och vi står nu inför en period av kommande produktlanseringar. Av det följer att koncernen är i behov av en organisation som är mer tydligt inriktad mot försäljning och marknadsföring. Styrelsen har funnit Robert Andersson, som har hela sin affärsmässiga bakgrund inom digitala verksamheter, mycket väl lämpad att ta koncernen till nästa nivå, vilket till stor del avser att kommersialisera den teknik vi nu besitter.

Robert övertar även rollen som koncernchef för dotterkoncernen Lifland Gaming Group - och därmed det direkta driftsansvaret för koncernens affärsområde Nätspel. Han har tidigare visat sig väldigt kompetent att driva tillväxtbolag, och vi är fast förvissade att han kommer leda utvecklingen vidare och gemensamt med övriga medarbetare skapa ett ännu starkare NLAB med stort fokus på aktieägarvärdet. Vi hälsar Robert varmt välkommen ombord!

Jag vill samtidigt tacka Peter Aström för hans insatser inom NLAB. Peter har varit den drivande kraften bakom den utveckling vi sett de senaste åren, och har på ett förtjänstfullt sätt genomfört viktiga strukturella affärer, vilka lagt grunden till den position vi nu befinner oss i. Peter kommer kvarstå i styrelsen för NLAB, samt fortsatt verka inom koncernen med fokus på affärsutveckling"

Robert Andersson, tillträdande VD och koncernchef för NLAB kommenterar;

"Jag är väldigt imponerad av den utveckling som Nordic Leisure har haft de senaste åren och av bolagets strategi för framtida tillväxt. Koncernens medarbetare är tydligt dedikerade till målet om fortsatt stark utveckling och jag ser mycket fram emot att få bidra på den fortsatta resan med ökat aktieägarvärde som främsta prioritet"

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Niklas Braathen, Styrelseordförande
[email protected]  /  +46 70 5252777

Peter Åström, VD- och koncernchef
[email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick