Ändrat datum för årsstämma 2018

2018-04-04

Ladda ner PDF

Nordic Leisure AB (Publ) har tidigare meddelat att årsstämma 2018 kommer att hållas fredagen den 4 maj. Bolaget låter nu meddela att datumet för stämman har ändrats på grund av tekniska orsaker.

Nytt datum för årsstämma blir fredagen den 18 maj.

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 14:00 CET.

Prenumerera på våra utskick