Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Datum för finansiella rapporter 2018

2017-11-30

Ladda ner PDF

SIGTUNA den 30 november 2017 – Nordic Leisure AB (publ), meddelar datum för finansiell information 2018.

Finansiella rapporter och årsstämma 2018 

  • 27 februari – Bokslutskommuniké för 2017 
  • 2 maj – Delårsrapport januari-mars 
  • 1 augusti – Delårsrapport januari-juni
  • 31 oktober – Delårsrapport januari-september

Årsstämma hålls den 4 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef      
[email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden- Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 185 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 11:00 CET.

Prenumerera på våra utskick