Utser HB Nordström till ny COO

2017-11-17

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE 17 NOVEMBER 2017 - Styrelsen för Nordic Leisure AB, vidare NLAB, har utsett HB Nordström till ny Group Chief Operating Officer (COO) och Vice koncernchef för Nordic Leisure.

HB Nordström kommer närmast från en position som vice VD på Arvato Finance AB, som är en del av den Tyska globala koncernen Bertelsmann där han har haft som ansvarsområde att skapa en affärsfokuserad verksamhet med kundupplevelse och digital utveckling i centrum, vilket är centrala områden för att vidareutveckla NLAB. HB är 41 år och kommer verka från NLAB:s kontor i Stockholm.

”Jag är väldigt glad och hedrad över att få förtroendet att vara delaktig i ledarskapet och bidra till den fortsatta tillväxtresa som Peter och hans team har påbörjat. I min senaste roll som vice VD på Arvato har tillväxt med kundfokus varit en stor del av mitt dagliga arbete. Jag ser nu fram emot att som COO få öka takten ytterligare, skapa värden för aktieägarna och leda utvecklingen av NLAB till nästa nivå” - kommenterar HB Nordström, tillträdande COO för NLAB.

”Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat HB Nordström. Det är ett styrkebesked att NLAB kan utöka ledningsgruppen med en så erfaren och kompetent person som HB som under sin yrkeskarriär visat stark drivkraft och tydligt ledarskap, egenskaper som kommer vara viktiga i det fortsatta arbetet med nya marknadsetableringar och ökad tillväxt. Vi känner fullt förtroende att HB kommer medverka till att vidare utveckla NLAB mot att bli en ledande aktör inom samtliga verksamhetsområden” – kommenterar Niklas Braathen, styrelseordförande för NLAB.    

HB Nordström tillträder tjänsten som COO den 8 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef    
[email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden- Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 180 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 08:30 CET.

Prenumerera på våra utskick