Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Fullföljer förvärv i Litauen

2017-09-12

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 12 SEPTEMBER 2017 – Nordic Leisure, vidare NLAB, meddelade den 8 maj 2017 att avtal ingåtts avseende förvärv av UAB Baltic Bet, ett spelföretag licensierat i Litauen.

NLAB har efter fullföljd undersökningsprocess (due dilligence) slutfört transaktionen, erlagt full köpelikvid och tillträtt ägandet till UAB Baltic Bet per den 12 september, 2017.

Förvärvet har skett mot en köpeskilling om 1 150 000 EUR på skuldfri basis, utan möjligheter för säljarna att erhålla ytterligare ersättning, och sker i syfte att bredda NLAB:s verksamheter till att täcka alla de tre reglerade spelmarknaderna i de Baltiska staterna. NLAB är tidigare verksamt i Estland och Lettland. I och med förvärvet får NLAB förutom en licensierad speloperatör i Litauen även tillgång till attraktiva kunddatabaser- och en varumärkesportfölj.

Peter Åström, VD- och koncernchef för NLAB kommenterar;

”Vi är extremt nöjda med att nu ha slutfört förvärvet av Baltic Bet. Att kunna lägga Litauen på vår karta är ett väldigt viktigt steg i vår utveckling. Genom Baltic Bet ges vi tillgång till den snabbväxande reglerade Litauiska spelmarknaden och därmed har vi närvaro på samtliga tre Baltiska marknader.

Vi har inom NLAB en förvärvsdriven tillväxtstrategi och vi räknar med att under det kommande året kunna bredda vår närvaro till fler reglerade spelmarknader”.

Köpeskillingen uppgår till 1 150 000 EUR på skuldfri basis, vilket NLAB erlagt i kontant betalning. Ett licenskrav i Litauen är att nätspelsoperatörer även måste driva landbaserad verksamhet. I och med förvärvet drivs från denna dag Baltic Bets kedja av spelbutiker inom NLAB som sedan tidigare driver en likadan kedja av spelbutiker i Lettland, det sammanlagda antalet spelbutiker i NLAB:s regi uppgår efter förvärvet till trettioen (31) stycken. Spelbutikerna utgör ett viktigt komplement till den nätbaserade spelverksamheten och kommer att drivas under samma varumärke - Optibet.

UAB Baltic Bets nätspelsverksamhet stängdes ned, som en del av överenskommelsen mellan partnerna, när köpeavtalet ingicks i maj 2017. Det är NLAB:s bedömning att NLAB under första kvartalet 2018 kommer lansera nätspel under varumärket Optibet på den Litauiska marknaden.

Antalet anställda inom NLAB ökar i och med den genomförda transaktionen med fyrtioen (41) personer.

Det samlade resultatutfallet av transaktionen beräknas inom koncernen vara neutralt under 2017 och medföra en positiv resultatpåverkan från 2018.

Juridisk rådgivare till NLAB har i transaktionen varit Advokatfirman Motieka & Audzevicius från Vilnius.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åström, VD- och koncernchef
[email protected]
+46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 180 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold FK.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017 kl. 14:30 CET. 

Prenumerera på våra utskick