Förvärvar casino affiliaten Kama Net

2017-06-12

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 12 JUNI 2017 - Nordic Leisure har ingått bindande avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Kama Net AB, ett svenskt bolag verksamt inom nätverksbaserad marknadsföring, affiliation riktad mot den globala onlinemarknaden för casinospel. Kama Net driver siter som freespinsuk.co.uk och casinosverige.me.

Kama Net omsatte 15.998 MSEK under räkenskapsåret april 2016 till mars 2017, med ett resultat före skatt om 12.501 MSEK, motsvarande en vinstmarginal om 78%. Verksamheten beräknas växa med omkring 25% på årsbasis med något förbättrad vinstmarginal. Förvärvet kommer därmed bidra positivt till Nordic Leisures lönsamhet från innevarande räkenskapsår.

Transaktionen har föregåtts av en så kallad due dilligence process, och sker mot en köpeskilling om maximalt 77 MSEK varav 30 MSEK är avhängigt det förvärvade bolagets resultatutfall under en period om arton (18) månader från tillträdesdagen, vilken är den 3 juli 2017.

Peter Åström, VD och koncernchef för Nordic Leisure kommenterar;  

”Vi är väldigt nöjda att vi avslutat ännu ett förvärv till vårt affärsområde Media. Kama Net uppvisar kraftig omsättningstillväxt, som baseras på ett attraktivt produktutbud. Förvärvet ger oss exponering mot ytterligare marknader samt väl etablerade partnerskap med ett flertal ledande online operatörer. Vi ser fram mot att utveckla dessa partnerskap, samt att genom såväl organisk tillväxt som via ytterligare förvärv fortsatt kunna utöka vår marknadsnärvaro.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åström  
Verkställande Direktör
+46 70-756 27 47 / [email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 08:45 CET. 

Prenumerera på våra utskick