Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Styrelseledamot köper aktier

2017-05-31

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 31 MAJ 2017 – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, meddelar att styrelseledamot Ludwig Pettersson har förvärvat 44 158 aktier i NLAB. Ludwig Pettersson äger efter transaktionen sammanlagt 185 565 aktier i NLAB. 

Ludwig Pettersson valdes in som styrelseledamot på bolagsstämman 2017. Han är VD, grundare och huvudägare i Savelend Sweden AB, ett bolag verksamt inom Peer to Peer lending.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åström
Verkställande Direktör 
+46 70-756 27 47 / [email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, onlinespel och media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Koncernen sysselsätter omkring 130 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:45 CET. 

Prenumerera på våra utskick