Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Årsredovisning 2016

2017-05-09

Ladda ner PDF

Nordic Leisure AB, vidare bolaget, meddelar att bolagets  årsredovisning för 2016 finns från och med tisdagen den 9 maj 2017 tillgänglig på bolagets hemsida nordicleisure.se.

Sigtuna den 9 maj 2017 

Nordic Leisure AB (publ)

Peter Åström

Verkställande Direktör 

+46 70-756 27 47 / [email protected] 

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 125 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (Ticker: NLAB) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 14:00 CET.

Prenumerera på våra utskick