Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Förvärvar Litauiska Baltic Bet

2017-05-08

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 8 MAJ 2017 – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, meddelar att bolaget ingått en avsiktsförklaring (Letter Of Intent) att förvärva UAB Baltic Bet, ett Litauiskt spelbolag som sedan 2011 innehar nationell spellicens i Litauen.

Förvärvet sker i syfte att bredda NLAB:s verksamheter till att täcka de tre reglerade baltiska spelmarknaderna. NLAB är sedan tidigare verksamt i Estland och Lettland.

Peter Åström, VD- och koncernchef för NLAB kommenterar;

”Förvärvet av Baltic Bet ger oss tillgång till den reglerade Litauiska spelmarknaden och därmed får vi närvaro på samtliga de tre snabbväxande marknaderna i Baltikum. Detta är ett stort och mycket viktig steg för NLAB. Förutom en licensierad operatör får vi genom detta förvärv även tillgång till såväl välkända varumärken som kunddatabaser.

NLAB har en tydligt förvärvsdriven tillväxtstrategi och vi räknar med att under det kommande året kunna bredda vår närvaro till fler reglerade spelmarknader”.

Köpeskillingen uppgår till 1 100 000 EUR på skuldfri basis, vilket NLAB erlägger kontant och finansierar med egna medel. NLAB bedömer att tillträde kan ske senast den 1 augusti 2017.

Ett licenskrav i Litauen är att nätspelsoperatörer även måste driva landbaserad verksamhet. Baltic Bet driver en kedja av spelbutiker (Licensed Betting Offices). NLAB driver sedan många år en sådan kedja i Lettland. Förvärvet av Baltic Bet ger NLAB drygt tjugo nya spelbutiker, vilka sysselsätter omkring fyrtio heltidstjänster.

Baltic Bets interaktiva spelverksamhet kommer migreras till NLAB:s plattform och framledes drivas under varumärket Optibet. Den tekniska migreringen beräknas ta tre till fyra månader från NLAB:s tillträde.

Antalet anställda inom NLAB bedöms öka med omkring fyrtiofem personer efter transaktionens genomförande.

Resultatutfallet av transaktionen beräknas medföra en negativ resultatpåverkan för NLAB under 2017, och en positiv resultatpåverkan från 2018.

Förvärvet förutsätter såväl due dilligence process som godkännande av licensgivande myndigheter och av NLAB:s styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 125 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (Ticker: NLAB) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick