Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Förstärker ledningsgruppen

2016-11-24

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 24 NOVEMBER 2016 - Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, meddelar att;

Javier Del Aquila anställts som CRO – Chief Revenue Officer med ansvar för Sales and Marketing. Javier har lång bakgrund inom E-commerce och kommer närmast från en chefsposition på Marathonbet, och var före det på Bet365 och Sportingbet. Javier har sin huvudsakliga placering på NLAB:s kontor i Riga.

Jevgenij Levin anställts som ny Teknisk chef – CTO med ansvar att leda och utveckla bolagsgruppens tekniska avdelningar, bland annat för att förbereda etableringar på nya marknader vilket kräver utvecklade tekniska lösningar och anpassningar till lokala regelverk. Jevgenij kommer att verka från NLAB:s kontor i Tallinn och Riga. Han kommer närmast från Evolution Gaming, och har tidigare innehaft chefspositioner på IGT, Entraction och BetGenius.

Peter Eliasson anställts som Chief Product Officer – CPO med produktansvar för NLAB:s varumärken och med uppgift att förbättra spelerbjudandet till slutkund, Peter är placerad i Riga. Han kommer närmast från Pinnacle och har tidigare arbetat på Betsson och IGT.

”Jag hälsar Javier, Jevgenij och Peter varmt välkomna till oss på NLAB. Jag är väldigt glad att vi lyckats knyta så kompetenta krafter till oss, och att vi därmed nu rejält förstärker vår ledningsgrupp. Med den erfarenhet, kompetens och drivkraft som nu finns hos oss, ser jag alla möjligheter till snabb utveckling och att vi kommer leva upp till vår målsättning att alltid ha det främsta erbjudandet till de marknader vi verkar på” säger Peter Åström, VD- och koncernchef för NLAB.

”Det är med stor glädje jag ansluter till NLAB, vilket jag ser som en fantastisk möjlighet. Jag ser fram mot att arbeta med övriga kollegor i ledningsgruppen och leverera enligt de ambitiösa expansionsplaner som fastställts av bolagets styrelse. Min övertygelse är att vi kommer leverera värde till NLAB:s aktieägare!” säger Javier Del Aguila.

”Jag känner stor entusiasm i att påta mig huvudansvaret för att utveckla vår teknologi, med ambitionen att erbjuda marknadens bästa spellösningar på alla typer av plattformar. NLAB är mitt inne i en utvecklingsprocess i syfte att kunna etablera oss på nya marknader. Vår teknik är avgörande för det, och jag ser fram emot utmaningen att driva detta projekt och är övertygad om att vi kommer kunna leverera det marknaderna kräver, nu- och i framtiden” säger Jevgenij Levin.

”Jag är väldigt glad att ansluta till NLAB:s team, och få arbeta med nya kvalificerade kollegor. Jag ser fram emot att få tillämpa min kunskap- och erfarenhet inom den dynamiska och framåtssträvande miljö jag upplever inom företaget” säger Peter Eliasson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 110 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick