Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Kommuniké från extra bolagsstämma

2016-11-22

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 22 NOVEMBER 2016 - Vid extra bolagsstämma i Nordic Leisure AB (”Bolaget”) den 21 november 2016 beslutades i huvudsak;

att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag varmed Bolagets redovisningsvaluta ändrades från svenska kronor (SEK) till euro (EUR); och

att godkänna styrelsens förslag till beslut om att emittera högst 6 000 000 teckningsoptioner, för nyteckning av högst 6 000 000 aktier i Bolaget, vilka skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av det nystartade, och av Bolaget helägda, dotterbolaget Nordic Leisure Incentive AB, org.nr 559074-0576 (under namnändring från Lagspelaren 159 AB).

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 110 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick