Datum för finansiella rapporter 2017

2016-11-18

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 18 NOVEMBER 2016 - Nordic Leisure AB (publ), meddelar datum för finansiell information 2017.

Finansiella rapporter och årsstämma 2017 

  • 23 februari - Bokslutskommuniké för 2016 
  • 3 maj - Delårsrapport januari-mars 
  • 9 augusti - Delårsrapport januari-juni
  • 8 november - Delårsrapport januari-september

Årsstämma hålls den 4 maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 110 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 14:50 CET.

Prenumerera på våra utskick