Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ändrat antal aktier och röster

2016-11-01

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE, 1 NOVEMBER 2016 – Nordic Leisure AB (publ), vidare ”NLAB” eller ”bolaget”, meddelar att antalet aktier och röster har utökats i bolaget.

Till följd av det underhandserbjudande som NLAB i september 2016 lämnade till minoritetsägarna i Betting Promotion Systems(BPS) AB, vidare BPS, vilket NLAB tidigare informerat om, har antalet aktier och röster i NLAB ändrats.

De aktier i BPS som inlämnades för utbyte till NLAB aktier, har nu registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i NLAB har som en följd av detta ökat med 400 928. Per den 1 november 2016 uppgår därmed det totala antalet aktier i NLAB till totalt 56 610 381 aktier. Antalet röster i NLAB uppgår per samma datum till totalt samma antal, 56 610 381 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 100 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 10:00 CET.

Prenumerera på våra utskick