Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB (publ) påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Betting Promotion System (BPS) AB

2016-09-30

SIGTUNA, SVERIGE, 30 SEPTEMBER 2016 – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Betting Promotion System (BPS) AB, vidare BPS.

Genom pressmeddelande den 8 december 2015 offentliggjorde NLAB sin avsikt att besluta om tvångsinlösen avseende resterande aktier i BPS. NLAB kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i BPS och har denna dag beslutat att påkalla tvångsinlösen av resterade aktier i BPS i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB (PUBL)

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 100 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information Nordic Leisure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick