Överlåter restaurangverksamheter

2016-09-05

SIGTUNA, SVERIGE, 5 SEPTEMBER 2016 – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, meddelar att koncernen överlåtit sin verksamhet inom F&B – Food & Beverage, till ledningen för densamma. F&B bedrivs inom den kedja av spelbutiker med kombinerade sportsbarer som bolaget driver i Lettland.

Överlåtelsen sker inte genom försäljning av verksamheten, utan den nya operatören övertar varulager för bokfört värde och driver som hyresgäst till NLAB den aktuella verksamheten vidare på samma platser.

Transaktionen beräknas att positivt påverka NLAB:s reslutat med cirka en miljon SEK på årsbasis. Antalet anställda i koncernen minskar med femton personer, vilka övergår till anställning hos den nya operatören. NLAB har efter detta omkring etthundra anställda.

Peter Åström, VD- och koncernchef för NLAB kommenterar; ”Vi genomför denna transaktion i syfte att renodla vår verksamhet, och fokusera på vår kärnverksamhet, att erbjuda ledande spelupplevelser till slutkund. Vi är övertygade om att vi på detta sätt även förstärker kvalitén inom våra lettiska spelbutiker, förutom att vi får ytterligare kostnadsbesparingar. Det känns mycket bra att kunna överlämna denna verksamhet till den tidigare ledningen som kan utveckla den i egen regi, och att all personal erbjuds anställning hos den nya operatören.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef

Email: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure: Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 100 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Denna information är sådan information Nordic Leisure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2016 kl. 08:45 CET.

Prenumerera på våra utskick