Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Styrelseordförande köper aktier

2016-08-18

Ladda ner PDF

SIGTUNA, SVERIGE – Nordic Leisure AB (publ), vidare NLAB, meddelar att dess styrelseordförande, Niklas Braathen, har förvärvat 1 055 609 aktier i NLAB. Av dessa förvärvades 318 235 aktier från styrelseledamoten Claes Hallén.

Niklas Braathen äger efter transaktionerna sammanlagt 12 506 349 aktier i NLAB (vilket utgör 22.24% av samtliga aktier i NLAB) och Claes Hallén äger sammanlagt 1 548 807 aktier i NLAB (vilket utgör 2.75% av samtliga aktier i NLAB).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Niklas Braathen, Styrelseordförande

Email: [email protected] / +46 70 5252777

Peter Åström, VD- och koncernchef

Email: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 120 anställda. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick