Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure säljer B2B verksamhet

2016-06-21

Nordic Leisure AB (NLAB) har sålt sitt affärsområde inom B2B (Business to Business) genom bolagsavyttringar. Köpare är XIN Gaming, baserat i Manila, Filippinerna.

Köpeskillingen uppgår till 9 MEUR i kontant betalning, och medför en samlad affärsvinst för NLAB om cirka 70 MSEK.

Peter Åström, verkställande direktör i Nordic Leisure AB kommenterar;

”Under 2015 förvärvade vi Betting Promotion och Tain (båda verksamma inom B2B), i syfte bland annat att tillgodogöra oss den spetsteknologi dessa bolag besitter. I grunden är NLAB en B2C operatör, och vi har därför nu på detta sätt valt att avyttra större delen av vårt affärsområde inom B2B.

Affären ger oss dels ett betydande likviditetstillskott och god affärsvinst, men framförallt kommer vi kunna verka från en av marknadens bästa tekniska lösningar för speloperating mot konsument, och kan vidareutveckla densamma i det som är vår kärnverksamhet- att driva speloperatörer mot konsumentmarknaden.

Det är med glädje jag konstaterar att vi har funnit en utmärkt köpare, vilken har förmågan att driva- och vidareutveckla Tains verksamheter. På det sättet är jag övertygad om att Tains kunder framledes kommer erbjudas en ännu bättre produkt.

Transaktionen ger oss möjlighet att fullt ut fokusera på- och utveckla vår kärnaffär, som är att i egen regi driva våra varumärken, på en av marknadens mest kvalificerade plattformar.

Vår bedömning är att förvärvet i väsentlig grad kommer bidra positivt till koncernens operativa lönsamhet redan från innevarande räkenskapsår.”

Tillträde till de sålda verksamheterna är den 1 juli 2016, varför NLAB dekonsoliderar desamma från samma datum, och transaktionen resultatavräknas i NLAB:s rapport för det tredje kvartalet 2016.

Försäljningen är inte villkorad av godkännande från myndigheter.

Försäljningen bedöms medföra en betydande positiv påverkan på NLAB koncernens marginalnivåer- och lönsamhet. Koncernens omsättning uppskattas (relaterat till omsättningen i Q1-2016) minska med omkring 30% på löpande årsbasis.

Om Tain

Tain är en ledande leverantör av spellösningar för operatörer, som bedriver sin verksamhet från Malta. Bolaget har omkring 35 anställda och har även kontor i Kiev och på Curacao, samt spellicenser i flera länder. För vidare information se tain.com.

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver spelverksamhet, primärt på internet. Koncernen kommer, efter avyttringen av verksamheten bedriven inom B2B, att ha cirka 130 anställda (varav 70 i spelbutiker och sportbarer) verksamma i Riga, Tallinn, Malta och Stockholm. Det viktigaste varumärket är Optibet. Koncernen har nationella spellicenser i Estland, Lettland och Malta. 

Nordic Leisure omsatte 111 MSEK under 2015. För vidare information se nordicleisure.se


Juridisk rådgivare till Nordic Leisure har i ärendet varit:

NORTHLAW ADVISORS

Norrlandsgatan 7

Stockholm

Telefon: +46 8 4089000

www.northlaw.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Kontaktpersoner:

Niklas Braathen, Styrelseordförande

Email: [email protected] / +46 70 5252777

Peter Åström, VD- och koncernchef

Email: [email protected] / +46 70-756 27 47

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Bolagsgruppen sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick