Nordic Leisure AB rekryterar och genomför omstruktureringsprogram

2016-05-09

På detta sätt meddelas att styrelserna för Nordic Leisure AB respektive Lifland Gaming AB har utsett;

Leonid Nezgoda som ny VD- och koncernchef för helägda Lifland Gaming Group (liflandgaming.com). Leonid kommer närmast från en position som Global Director of Operations and Services hos IGT - International Game Technology, ett amerikanskt bolag som ingår i Lottomatica, ett av världens största spelföretag.

Robert Wintersteller till ny Chief Operating Officer - COO för Betting Promotion Systems AB. Robert har arbetat inom Betting Promotion sedan år 2006.

Tomas Berg till ny Group Chief Technical Officer - CTO. Tomas kommer från Tain, där han verkat som CTO sedan år 2007. I och med denna omorganisering har två andra CTO tjänster inom koncernen kunnat rationaliseras bort.

Christer Fahlstedt har lämnat alla positioner inom koncernen, och hans roll som VD för Tain AB (tain.com) har övertagits av Peter Åström, koncernens chef. Per Sahlberg, koncernens CFO kommer sluta sin anställning till sommaren, och beräknas ersättas via intern rekrytering. Utöver dessa positioner, har en rad åtgärder vidtagits för att sänka koncernens kostnadsbild och stärka konkurrenskraften.

Peter Åström, VD och koncernchef kommenterar;

Via vårt i december 2015 genomförda förvärv av Betting Promotion och Tain fick vi full access och ägande till Tains egenutvecklade spelplattformar. Ett genomgripande integrationsarbete som pågår sedan början av året löper enligt plan och vi ser betydande framsteg. De generella synergieffekterna är tydliga och som vi informerade i vår bokslutskommuniké och kvartalsrapport för Q4-2015, såg vi behov av ett åtgärdsprogram inom den sammanslagna gruppens olika delar i syfte uppnå fulla synergier. 

Jag kommer nu tillsammans med ledningsgrupp och övriga medarbetare inom vår B2B verksamhet att implementera ett kraftfullt omstruktureringsprogram inom denna verksamhetsgren. Detta kommer beröra skilda delar såsom organisationsstruktur, prissättningar, produktpaketeringar och generell kostnadsnivå. Sådana delar av verksamheten som inte bedöms ligga inom den kärnaffär vi vill bedriva kommer avyttras.

De åtgärder som hittills beslutats beräknas sänka koncernens kostnader med cirka 10 miljoner kronor per år, öka vår flexibilitet och stärka vår konkurrenskraft. Vi är inne i fas där vi på samma sätt ser över vår B2C verksamhet i syfte få ut fulla synergier inom och mellan våra olika verksamheter som bedrivs från våra kontor i bl.a Sverige, Estland, Lettland, Malta och i Ukraina.

Vår bedömning är att nu påbörjade åtgärdsprogram kommer ge effekt från och med kvartal 3 innevarande år.

Jag hälsar Leonid Nezgoda varmt välkommen till koncernen och den viktiga rollen som CEO för Lifland Gaming Group, vår B2C verksamhet. Jag är övertygad om att Leonid med sin mångåriga bakgrund från spelbranschen och internationella erfarenhet, är mycket väl lämpad vidareutveckla våra varumärken för lanseringar på ett flertal marknader.

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i bland annat Tallinn, Riga, Malta, Kiev och Stockholm. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter. Bolagsgruppen sysselsätter omkring 200 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärken som Optibet, GoldClubCasino, och Score24. Koncernens B2B verksamhet drivs under varumärket Tain. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550 . Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick