Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB (publ) meddelar ändrat rapportdatum för årsredovisning 2015 och bokslutskommuniké

2015-12-17

Med anledning av att Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) beslutat att fullfölja det offentliga uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ) har NLAB nu beslutat att ändra tidpunkten för offentliggörandet av årsredovisning för 2015 samt bokslutskommuniké. Nytt datum för offentliggörande är den 3 mars 2016.

Övriga rapportdatum under 2016 har planerats till:

12 maj 2016 - delårsrapport jan-mars 2016

17 maj 2016 - årsstämma 2016

11 augusti 2016 - delårsrapport jan-juni 2016 Q2

10 november 2016 - delårsrapport jan-sept 2016

3 mars 2017 - årsredovisning 2016 och bokslutskommuniké

Sigtuna den 17 december 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen


För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick