Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB (Publ) offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (Publ)

2015-11-27

Nordic Leisure AB (publ) (”NLAB”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 oktober 2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ) (”BP”) varvid NLAB erbjöd aktieägarna i BP att för varje befintlig aktie i BP erhålla en nyemitterad aktie i NLAB (”Erbjudandet”). Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes den 5 november 2015.

NLAB offentliggör idag ett tillägg till erbjudandehandlingen. Tillägget till erbjudandehandlingen har upprättats med anledning av att NLAB vill göra ett förtydligande till erbjudandehandlingen i avsnittet som hanterar skattefrågor relaterade till Erbjudandet.

Tillägget till erbjudandehandlingen finns tillgängligt på NLAB:s hemsida, www.nordicleisure.se och Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se.

Sigtuna den 27 november 2015

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected] 

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick