Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Ny VD i Nordic Leisure AB

2015-11-23

Styrelsen i Nordic Leisure AB (publ) har utnämnt Peter Åström till ny verkställande direktör- och koncernchef för Nordic Leisure AB (Publ). Peter har en bakgrund som bl.a VD för spelföretaget Entraction, Alga AB och Scanditoy AB, han har även innehaft ledande befattningar inom mediakoncernen Schibsted, och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Peter är Civilekonom och har styrelseuppdrag i följande företag: Nordic Leisure AB, Betting Promotion Sweden AB, Tradedoubler AB, Sportway AB samt TracTechnology AB.

Peter efterträder Robert Arfvidsson som kvarstår som VD för dotterkoncernen Lifland Gaming Group.

Peters uppgift som VD och koncernchef för Nordic Leisure AB blir att fortsatt utveckla koncernen med lönsamhet i fokus, och att leda arbetet med den kommande integrationen mellan Nordic Leisure AB och Betting Promotion Sweden AB, på vilket bolag Nordic Leisure AB lämnat ett publikt uppköpserbjudande. Peter tillträder som VD den 23 november 2015.

Robert Arfvidsson har arbetat för Nordic Leisure AB sedan den 1 november 2013, och har under denna tid utvecklat den operativa verksamheten inom Lifland Gaming Group, och sedan den 10 april 2015 även varit VD för Nordic Leisure AB. 

Niklas Braathen, styrelseordförande i Nordic Leisure AB kommenterar förändringen; 

"Vi har ett viktigt och omfattande arbete framför oss där vi på ett effektivt sätt skall integrera två organisationer med varandra. Av det följer att chefsrollen för Nordic Leisure AB inte kan kombineras med samma roll för Lifland Gaming Group, inom vilken vi är i stark utveckling.

Peter Åström har lång erfarenhet av att driva förändringsprocesser, och jag ser fram mot att Peter med omedelbar verkan börjar verka i koncernchefsrollen. Robert Arfvidsson har arbetat i drygt två år som chef för Lifland Gaming Group och verksamheten har under denna tid fördubblat omsättningen och är den absolut största licenserade speloperatören i Lettland. Robert har bidragit till att skapa en organisation som består av engagerade och passionerade medarbetare vilket är en trygghet för fortsatt positiv utveckling."

Peter Åström, tillträdande VD i Nordic Leisure;

"Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga medarbetare inom såväl Nordic Leisure AB som Betting Promotion Sweden AB, skapa en lönsam verksamhet som starkt fokuserar på tillväxtmarknader. Vid en integration av Betting Promotion Sweden AB skapas en koncern med såväl unik kompetens inom B2C segmentet, som mångårig teknisk kompetens, vilket kommer bidra till snabbare utveckling, större kontroll över fler led i värdekedjan och möjlighet till ökade marginaler.

Både Nordic Leisure AB och Betting Promotion Sweden AB drivs idag av mycket kompetenta och engagerade medarbetare och mitt fokus blir att tillsammans med dem skapa tillväxt med lönsamhet."

Sigtuna 2015-11-23

Styrelsen för Nordic Leisure AB (Publ)


För ytterligare information kontakta:

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB (Publ), +46705252777[email protected]

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick