Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Nordic Leisure AB förvärvar Score 24 AB

2015-10-09

Nordic Leisure har förvärvat Score 24, en ledande leverantör av sportresultat, verksam sedan år 2000.

Niklas Braathen, styrelseordförande i Nordic Leisure AB kommenterar;

”Det är med glädje jag kan konstatera att vi förvärvat Score 24 AB. Bolaget kommer ingå i ett nybildat affärsområde kallat media där vi i stor utsträckning sysslar med affiliate relaterad verksamhet. Vår bedömning är att förvärvet kommer bidra positivt till koncernens lönsamhet redan från innevarande räkenskapsår.”

Om bolagen

Score 24 har kontor i Kiev och Stockholm, samt representationskontor i Bangkok, Lima, Lahore, och på Malta. Bolaget har nio anställda och sysselsätter utöver det ett tjugotal lokala konsulter i olika länder.

Bolaget omsatte drygt 9 MSEK under 2014, med ett nollresultat. Resultat- och omsättningsutveckling under 2015 är i paritet med föregående år.

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver spel på internet. Koncernen har cirka 145 anställda och kontor i Riga, Tallinn, Malta och Sigtuna. Det viktigaste varumärket är Optibet. Koncernen har spellicenser i Estland, Lettland och Malta. Nordic Leisure omsatte 67 MSEK under 2014.

Nordic Leisure finansierar förvärvet med medel från den egna kassalikviditeten, och tillträder det förvärvade bolaget med omedelbar verkan. Det samlade finansiella åtagandet för Nordic Leisures del för förvärvet uppgår till cirka 2 300 000 SEK bestående av köpeskilling samt övertag av fordringar.

Juridisk rådgivare till Nordic Leisure AB har i ärendet varit:

NORTHLAW ADVISORS
Norrlandsgatan 7
Stockholm
Telefon: +46 8 4089000
www.northlaw.se


För mer information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB
Kontaktperson:
Niklas Braathen, Styrelseordförande.
Email: [email protected]
Telefon: +46 70 5252777

SCORE 24 AB
Kontaktperson:
Mikael Stegius, Verkställande Direktör.
Email: [email protected]
Telefon: +46733 530101 / +46 8 6115600

Score 24 AB
Nybrokajen 7
111 48  STOCKHOLM

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 145 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick