Utfästelser från aktieägare i Betting Promotion Sweden AB

2015-10-05

Nordic Leisure AB (bolaget) meddelar på detta sätt att bolaget har erhållit utfästelser från aktieägare vilka tillsammans äger 74.4% av aktierna i Betting Promotion Sweden AB, innebärande en förbindelse från dessa att acceptera ett presumtivt erbjudande från Nordic Leisures sida avseende förvärv av samtliga aktier i Betting Promotion Sweden AB.

Utfästelserna är giltiga bland annat under förutsättning att Nordic Leisure framledes lämnar ett publikt erbjudande till samtliga aktieägare i Betting Promotion Sweden AB, i vilket för varje aktie i Betting Promotion Sweden AB erbjuds en (1) nyemitterad aktie i Nordic Leisure AB.

Det föreligger ingen skyldighet för Nordic Leisure att lämna ett publikt bud på Betting Promotion Sweden AB och det finns därmed ingen garanti så kommer att ske. Nordic Leisure har inte genomfört någon DD process i sammanhanget ej heller förhandlat med Betting Promotion Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Nordic Leisure AB
Kontaktperson: Niklas Braathen, Styrelseordförande

Email: [email protected]
Telefon: +46 70-5252777

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 120 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick