Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Robert Arfvidsson ny VD och koncernchef för Nordic Leisure

2015-04-10

Ladda ner PDF
10 April 2015 Styrelsen för Nordic Leisure har utsett Robert Arfvidsson till ny VD och koncernchef. Robert Arfvidsson har lång erfarenhet från olika positioner inom den interaktiva spelbranschen och kommer närmast från rollen som koncernchef för Nordic Leisures helägda dotterkoncern, Lifland Gaming Group, där han verkat sedan november 2013.

Robert Arfvidsson efterträder Jonas Ingemarsson som lämnar företaget för att övergå till egen verksamhet, men som kvarstår till företagsgruppens förfogande på konsultbasis.

”Robert Arfvidsson har under sin tid inom bolagsgruppen visat prov på starkt ledarskap och genomfört det förändringsarbete som fortlöper och vars resultat vi ser med spänning fram emot. Genom att Robert övertar VD- och koncernchefsrollen säkerställer vi en kontinuitet i verksamheten”, säger Niklas Braathen, styrelseordförande i Nordic Leisure.

”Jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende och jag är också ödmjuk inför uppgiften. Nordic Leisure innehar idag en ledande position på de Baltiska reglerade spelmarknaderna. Vi skall inom kort lansera ett antal produkter och tjänster på nya marknader och det är en spännande utmaning som väntar oss. Jag ser fram emot att leda bolagsgruppen i de nu kommande faserna av utvecklingen”, säger Robert Arfvidsson.

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB 
Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777
E-post: [email protected]
Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen

har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt

sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure

AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold

Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA,

Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick