Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Pressmeddelande, 14 augusti 2014

2014-08-14

Nordic Leisure AB (publ) erhåller slutlikvid avseende försäljning av Redbet Gaming Ltd

Som tidigare meddelats avyttrade Nordic Leisure AB (publ) koncernbolaget Redbet Gaming Ltd. sommaren 2013. Transaktionen har under augusti månad 2014 slutförts genom fastställande av tilläggsköpeskilling om cirka 19.9 MSEK. Den totala köpeskillingen uppgår således till cirka 57.4 MSEK.

Den redovisningsmässiga resultateffekten under tredje kvartalet uppgår till cirka 4.0 MSEK.

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB 
Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777
E-post: [email protected]
Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB (Publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i företrädelsevis spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta och Sigtuna. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter omkring 130 anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel 08-503 01550. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.

Prenumerera på våra utskick