Enlabs AB är nu en del av Entain plc. För mer information gällande Entain, vänligen se https://entaingroup.com

Pressmeddelande, 30 maj 2014

2014-05-30

Ladda ner PDF
Förändringar i ledningsgruppen inom Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen för Nordic Leisure AB har utsett Jonas Ingemarsson, född 1980, till ny verkställande direktör med tillträde den 1 juni 2014. Jonas verkar sedan november 2013 som CFO för Nordic Leisure Group och kommer verka i båda rollerna framöver.

Från den 1 juni 2014 verkar Robert Arfvidsson, född 1976, som CEO för Nordic Leisures helägda dotterkoncern Lifland Gaming Group (LGG), med huvudsaklig placering på LGG:s kontor i Riga, Lettland. Robert är sedan tidigare anställd inom LGG.

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB 
Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777
E-post: [email protected]
Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se

Prenumerera på våra utskick